Sinh viên
Kết nối sẻ chia – Phát huy truyền thống – Xây dựng tương lai

Kết nối sẻ chia – Phát huy truyền thống – Xây dựng tương lai

Ban liên lạc Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý là kênh kết nối chặt chẽ giữa Viện và các cựu sinh viên, học viên qua đó gia tăng cơ hội gắn kết nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào, chia sẻ các giá trị, năng lực và thế mạnh của các thành viên cũng như hỗ trợ cho Viện, Trường thực hiện tốt sứ mệnh của mình là “Phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước”.