Sự kiện
Seminar: Political Connection of Firms: Helping Hand or Grabbing Hand?

Seminar: Political Connection of Firms: Helping Hand or Grabbing Hand?

Vào ngày 21/5 vừa qua, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội vinh dự được chào đón GS. TS. Rez Kabir đến từ Đại học Twente, Hà Lan. Tại buổi hội thảo, GS. TS. Rez Kabir đã chia sẻ kết quả nghiên cứu gần đây về mối quan hệ tiêu cực giữa chỉ số kết nối chính trị (political connection index) và giá trị doanh nghiệp. Theo ông, những mối quan hệ tiêu cực chủ yếu tồn tại ở các doanh nghiệp nhà nước (SOE). Buổi chia sẻ thu hút số lượng lớn các sinh viên và giảng viên quan tâm đến lĩnh vực tài chính, với nhiều câu hỏi được trao đổi và thảo luận sau bài nói của diễn giả.
Cũng trong khuôn khổ của buổi toạ đàm, sau phần trình bày nghiên cứu của GS. Kabir là buổi tư vấn đề tài với sự tham gia của 3 nhóm sinh viên.
Đề tài “Text Mining and Visual Analytics in Exploring Trend Research of Fintech Development Index” của nhóm nghiên cứu gồm các sinh viên: Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Thị Trang và Lưu Gia Hân.
Đề tài “Impacts of financial distress on CEO turnover of listed firms in Vietnam pre and post COVID19” của nhóm nghiên cứu gồm các sinh viên: Phạm Công Ngọc Bích, Nguyễn Đình Thế Anh.
Đề tài “Study the factors influencing students’ intention to take the international accounting certificate exam at the Faculty of Economics” của nhóm nghiên cứu gồm các sinh viên: Lương Thị Thu, Hoàng Thị Nguyên và Đặng Thị Hồng.
————
GS. TS. Rez Kabir từng là Giáo sư Chương trình về Tài chính Doanh nghiệp và Quản lý Rủi ro, kiêm Trưởng Khoa Tài chính và Kế toán thuộc Khoa Khoa học Xã hội, Quản lý và Hành vi. Trong giai đoạn 2005-2009, ông cũng là Giáo sư Chương trình Tài chính tại Trường Quản lý, Đại học Stirling (Anh). Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông tập trung vào tài chính doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Nghiên cứu của ông có tính chất đa ngành, thực nghiệm và định hướng chính sách, bao hàm nhiều vấn đề chuyên đề thời sự. Giáo sư Kabir đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học và sách được bình duyệt, trong đó ông đã xuất bản nhiều tác phẩm khoa học trên các tạp chí nổi tiếng quốc tế như Journal of Behavioral and Experimental Finance, Journal of International Financial Markets Institutions & Money, Strategic Management Journal, Journal of economics and business,… Ông từng là giáo sư thỉnh giảng tại the School of Business and Management, Bandung Institute of Technology (Indonesia); the School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology (Vietnam); the Faculty of Economics and Management, University Putra Malaysia; New York University (the United States); Central University of Finance and Economics, Beijing (China); University of Melbourne (Australia), University of Curaçao, and Graz University of Technology (Austria).