Đào tạo Đại học

Đào tạo Đại học

Chương trình chuyển tiếp HUST - Griffith University

ĐH Bách Khoa Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Griffith (Griffith University – GU), Úc về chính sách chuyển tiếp dành cho sinh viên School of Economics and Management (Viện Kinh tế và Quản lý). Sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán có thể chuyển tiếp sang GU học hai năm cuối nếu đủ điều kiện và nhận bằng tốt nghiệp của GU. 
.
Chương trình chuyển tiếp:
 • 2 năm học tại HUST + 2 năm học tại Griffith University.
CTĐT chuyển tiếp:
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
Xếp hạng:
 • 243 QS World University Ranking (2024)
 • 251 – 300 THE World University Ranking (2024)
Học bổng:
 • 25% học phí
 • Điều kiện có học bổng:
  • Điểm trung bình tích lũy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội: 7.5/10;
  • Để giữ học bổng, điểm trung bình tại Griffith University trong 3 kỳ đầu đạt 7.5/10.
 • Có cơ hội nhận được học bổng 50% nếu CPA trên 8.5/10
Điều kiện chuyển tiếp:
 • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 5.5/10 (không có học bổng), 7.5/10 (có học bổng)
 • Tiếng Anh: IELTS 6.0, không band nào dưới 5.5
Thông tin về Griffith University: link.
 
Các câu hỏi thường gặp (FAQ)