Đào tạo Đại học

Đào tạo Đại học

ĐH Bách Khoa Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Hertfordshire (University of Hertfordshire – UH), Vương Quốc Anh về chính sách học bổng chuyển tiếp dành cho sinh viên School of Economics and Management (Viện Kinh tế và Quản lý). Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh có thể chuyển tiếp sang UH học năm cuối nếu đủ điều kiện và nhận bằng tốt nghiệp của UH.

Chương trình chuyển tiếp:
  • 3 năm học tại HUST + 1 năm học tại UH.
CTĐT chuyển tiếp:
  • Quản trị kinh doanh
Học bổng:
  • Từ 1000 đến 4000 Bảng Anh tùy vào thành tích học tập của sinh viên.
Điều kiện:
  • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 2.4
  • Tiếng Anh: IELTS 6.0

Chi tiết chương trình xem tại đây.

Thông tin về University of Hertfordshire xem tại đây.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ):