Đào tạo Đại học

Đào tạo Đại học

Chương trình chuyển tiếp HUST - Monash University

 Chương trình chuyển tiếp:
 • 2,5 năm học tại HUST + 1,5 năm học tại Monash University;
 • Có thể chuyển tiếp 2 năm học tại HUST + 2 năm học tại Monash University.
CTĐT chuyển tiếp:
 • Quản trị kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
Xếp hạng:
 • 37 QS World University Ranking (2025) (Thông tin chi tiết: link)
 • 35 thế giới về Kế toán và Tài chính (QS Subject Rankings 2025)
 • 36 thế giới về Kinh tế học và Kinh tế lượng (QS Subject Rankings 2025)
 • 21-50 thế giới về Marketing (QS Subject Rankings 2025)
Học bổng:
 • 5000 AUD/kỳ, trong 2 kỳ đầu tiên
Điều kiện chuyển tiếp:
 • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 2.4
 • Tiếng Anh
  • IELTS học thuật: điểm tổng thể tối thiểu 6.5/tối thiểu 6.0 ở mỗi band (đọc, nghe, viết và nói);
  • TOEFL thi trên giấy: điểm tổng thể tối thiểu 550/tối thiểu viết 4.5;
  • TOEFL thi trên Internet: điểm tổng thể tối thiểu 79/tối thiểu đọc 13; nghe 12; viết 21; nói 18.

Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Thông tin về Monash University xem tại đây.
 
Các câu hỏi thường gặp (FAQ)