Giảng viên

PGS. TS. Đào Thanh Bình

Trưởng Bộ môn Quản lý Tài chính

PGS. TS. Nguyễn Ái Đoàn

Phó Giáo sư

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tuệ

Phó Giáo sư

PGS. TS. Nguyễn Danh Nguyên

Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý

PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc

Phó trưởng BM Quản lý Công nghiệp

PGS. TS. Trần Văn Bình

Phó Giáo sư

PGS. TS. Vũ Quang

Phó BM Khoa học quản lý và Luật

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng BM Kinh tế học

PGS.TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Trưởng Bộ môn Khoa học quản lý và Luật; Giám đốc Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

ThS. Bành Thị Hồng Lan

Giảng viên

ThS. Bùi Thanh Nga

Giảng viên